Akademia Menadżera dla MŚP – z dofinansowaniem ze środków UE

Wydarzenia

Na realizowane przez Dobry Trener szkolenia menadżerskie wkrótce będzie można otrzymać nawet 80% dofinansowania

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP od marca 2019r. będą miały możliwość pozyskania dofinansowania ze środków UE na szkolenia dla menadżerów (lub osób, które mają objąć stanowiska kierownicze) i związane z nimi doradztwo w ramach inicjatywy “Akademia Menadżera MŚP”, realizowanej przez PARP.
Pracujemy nad przygotowaniem usług zgodnych z wytycznymi “Akademii Menadżera”, dzięki czemu będą Państwo mogli skorzystać z dofinansowania na ich realizację. Usługi dofinansowane przez Dobry Trener (szkolenia i doradztwo) wkrótce zostaną opublikowane na naszym profilu w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Wsparcie będzie obejmowało następujące elementy:


1. Diagnoza potrzeb przedsiębiorstwa. W pierwszej kolejności przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać dofinansowanie na przeprowadzenie diagnozy potrzeb. Celem diagnozy będzie poznanie specyfiki prowadzonego biznesu, planów rozwoju przedsiębiorstwa.


2. Diagnoza luk kompetencyjnych kadry menadżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.
Diagnoza firmy będzie bazą identyfikacji luk kompetencyjnych kadry menadżerskiej/osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego i opracowania dla niej planów rozwoju. Identyfikacja luk kompetencyjnych będzie mogła dotyczyć tylko obszaru uniwersalnych kompetencji menadżerskich, ponieważ tylko takie będą wspierane w ramach Akademii menadżera MŚP.


Rezultatem pierwszych dwóch etapów będzie dokument z rekomendacjami dotyczącymi rozwoju kadry menadżerskiej/osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, w kontekście planów rozwoju przedsiębiorstwa. Z etapu 1 i 2 będą zwolnieni przedsiębiorcy, którzy posiadają aktualną, nie starszą niż 3 lata diagnozę potrzeb przedsiębiorstwa, w tym luk kompetencyjnych kadry – pod uwagę powinien być brany taki sam okres, jak przy obliczaniu kwoty pomocy de minimis. W szczególności będzie to dotyczyło beneficjentów Działania 2.2. PO WER. Diagnoza ta będzie weryfikowana na etapie wnioskowania o wsparcie.


3. Realizacja działań rozwojowych. Na podstawie rekomendacji z Etapu 2, kadra menadżerska/osoby przewidziane do objęcia stanowiska kierowniczego będą otrzymywać wsparcie w postaci szkoleń i doradztwa z zakresu uniwersalnych kompetencji menadżerskich – patrz poniżej. Niezależnie od etapu, wsparcie będzie możliwe do wykorzystania tylko w systemie popytowym na usługi doradcze i szkoleniowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

Tym razem działania operatorów obejmą wszystkie województwaprzedsiębiorców MŚP w całym kraju! Źródłem finansowania jest centralny program POWER, wsparcie będzie wynosiło 80% (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa), system będzie się opierał o Bazę Usług Rozwojowych, usługi będą rozliczane w drodze refundacji.

UWAGA!!! Jest już dostępny bardzo ważny materiał – Opis uniwersalnych kompetencji menadżerskich, który określa dozwolony zakres merytoryczny świadczonych usług szkoleniowych i doradczych – plik do pobrania poniżej.

Usługi wsparcia realizowane w ramach pkt. 3 będą musiały być zgodne z zakresem kompetencji wskazanych w “Opisie” – oczywiście nie muszą pokrywać wszystkich zagadnień, czy całej kategorii, ale usługi nie mogą obejmować zagadnień nie ujętych w tym dokumencie.

Więcej informacji również na stronie internetowej PARP
Dobry Trener w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
Kontakt do Operatorów w poszczególnych regionach
Opis uniwersalnych kompetencji menadżerskich (plik do pobrania)
Akademia Menadżera – case study (plik do pobrania)


Niepoprawny adres email.
Imię i nazwisko jest obowiązkowe.
Treść wiadomości jest obowiązkowa.
Wiadomość nie została wysłana. Spróbuj ponownie.
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Twoja email został dodany do naszej bazy. Dziękujemy!
Przepraszamy, nie udało się dodać twojego adresu email do naszej bazy