Procedura reklamacji

Wydarzenia


Firma OPTA A. Maziarz – Lipka i L. Wieliczko Sp.J. (działająca pod marką Dobry Trener) chcąc zareagować – tak szybko, jak tylko jest to możliwe – na trudne i nieprzewidziane sytuacje oraz zastrzeżenia Klientów (tj. uczestników szkoleń jak i podmiotów zamawiających), informuje jak zamierza postępować z reklamacjami.
Mamy jednocześnie świadomość, że każda reklamacja (zasadna lub nie) jest dla nas informacją zwrotną o działaniach które mogą wymagać od nas poprawy.
Każdy uczestnik (lub podmiot zamawiający) ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług szkoleniowych w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia szkolenia.
Reklamacje usług szkoleniowych można zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym lub w formie elektronicznej e-mailem, na tradycyjny lub elektroniczny adres firmy OPTA A. Maziarz-Lipka i L. Wieliczko Sp. J. (tj. ul. Wolbromska 18 lok. 1B, 53-148 Wrocław, e-mail: kontakt@dobrytrener.pl)
Pismo zawierające reklamację powinno zawierać:

 1. dane kontaktowe do uczestnika/ podmiotu, zgłaszającego reklamację, tj. minimum imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon, e-mail;
 2. nazwę i datę usługi (imię i nazwisko trenera) wobec której zgłasza się zastrzeżenie,
 3. przedmiot reklamacji – opis zgłoszonego problemu,
 4. uzasadnienie reklamacji,
 5. proponowany sposób rozwiązania sprawy – oczekiwania wobec firmy OPTA A. Maziarz – Lipka i L. Wieliczko Sp.J., np.:
  • bezpłatne dodatkowe materiały dydaktyczne, w tym dodatkowe pigułki wiedzy;
  • bezpłatne powtórzenie szkolenia z innym trenerem, z zastrzeżeniem, że średnia (wszystkich uczestników szkolenia) ocen z danej usługi szkoleniowej jest niższa niż 4.0 w skali od 1 do 6 punktów uzyskanej z poszkoleniowej ankiety ewaluacyjnej,
  • zwrot kosztów usługi wyłącznie w przypadku niestawienia się trenera w dniu realizacji usługi bez wcześniejszego powiadomieniu uczestnika/ów o zmianie terminu/ odwołaniu usługi drogą mailową lub telefoniczną.

Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu otrzymania przez firmę OPTA A. Maziarz – Lipka i L. Wieliczko Sp.J. informacji o powstałej nieprawidłowości. W przypadkach szczególnie skomplikowanych czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu. Decyzja dotycząca reklamacji z ewentualną propozycją rekompensaty w przypadku, gdy reklamacja jest zasadna, zostanie przesłana składającemu reklamację pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Firma OPTA A. Maziarz – Lipka i L. Wieliczko Sp.J. zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja będzie wynikać z nieznajomości powyższych zasad.

Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.

Sporządzono i zatwierdzono: 14 października 2016r.

Dobry Trener jest marką handlową firmy OPTA A. Maziarz-Lipka i L. Wieliczko Spółka Jawna


Niepoprawny adres email.
Imię i nazwisko jest obowiązkowe.
Treść wiadomości jest obowiązkowa.
Wiadomość nie została wysłana. Spróbuj ponownie.
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Twoja email został dodany do naszej bazy. Dziękujemy!
Przepraszamy, nie udało się dodać twojego adresu email do naszej bazy