Polityka prywatności

Szanując Państwa prywatność oraz realizując wymagania związane z ochroną danych osobowych informujemy o zasadach pozyskiwania oraz przetwarzania informacji o Naszych Klientach i Współpracownikach.

Dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119/1) – zwane „RODO”.

 1. Zakres polityki prywatności. Kogo dotyczy?

Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez firmę szkoleniową OPTA A. Maziarz-Lipka i L.Wieliczko Spółka Jawna danych osobowych naszych Klientów,  osób reprezentujących naszych Klientów biznesowych, współpracowników w zakresie świadczenia usług rozwojowych oraz wszystkich odwiedzających i korzystających z usług naszej strony firmowej  – www.dobrytrener.pl

Przedstawiona polityka prywatności może być uszczegółowiona poprzez dodatkowe informacje przekazywane przy wypełnianiu formularzy, zapisywaniu się na wydarzenia lub newsletter.

 2. Administrator. Punkt kontaktowy.

Administratorem danych osobowych jest OPTA A. Maziarz-Lipka i L.Wieliczko Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Saperów 21/16.

3. Rodzaj zbieranych danych osobowych

W zależności od rodzaju kontaktu i charakteru współpracy możemy zbierać następujące dane:

a)  W przypadku osób zainteresowanych szkoleniem otwartym –  imię i nazwisko oraz dane kontaktowe,

Mając na uwadze ZASADĘ OGRANICZONEGO PRZECHOWYWANIA dane osób, które z różnych powodów zrezygnują z usługi a wcześniej się na nią zapisały zostaną usunięte w ciągu 3 miesięcy od dnia ich podania. Jeżeli weźmiesz udział w szkoleniu, do czego gorąco Cię zachęcamy będziemy przechowywali Twoje dane przez okres 1 roku, od dnia zrealizowania usługi.

imięadres e-mail, który może stanowić daną osobową, jeżeli kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktu;

Dane o którym mowa powyżej  będziemy gromadzili przez czas niezbędny do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi.

a)  adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu czy dane firmy oraz inne dane jeżeli umieściłeś je w swojej stopce e-mail – dane te będziemy gromadzili przez czas niezbędny do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi

b)  Twoje informacje kontaktowe, takie jak nazwę i adres Twojej firmy lub firmy, którą reprezentujesz, numery telefonów i adresy email, które nam podałeś lub umieściłeś w stopce e-mail;

Podanie ww. danych jest zawsze dobrowolne ale niezbędne do rezerwacji terminu, udziału w szkoleniu czy przekazania istotnych informacji związanych z umówionym spotkaniem lub szkoleniem.

c)  Przetwarzamy Twoje dane w minimalnym zakresie, który jest niezbędny do realizacji jednego lub większej liczby celów.

Imię i nazwisko lub/i dane firmy, adres, NIP, które posłużą nam do przygotowania umowy, jej finalnego zawarcia oraz realizacji wynikających z niej praw i obowiązków; w tym przypadku podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy a ich niepodanie uniemożliwi nawiązanie współpracy.

Pomocne mogą okazać się również adres-e-mail i numer telefonu ułatwiające wzajemny kontakt. Podanie tych danych jest dobrowolne.

Dane te będziemy przechowywali przez okres 6 lat od dnia zakończenia umowy.

Drogi Trenerze, jeżeli wyrazisz zgodę na umieszczenie Twojego zdjęcia na naszej stronie internetowej będziemy przetwarzali Twój wizerunek. W tym przypadku przekazanie nam swojego zdjęcia będzie absolutnie dobrowolne i nie będzie wiązało się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

d)    Twój udział w naszych wydarzeniach takich jak szkolenia, eventy, coachingi, konferencje itp.

e)    Naszą komunikację z Tobą

4.  Cel i zakres przetwarzania danych

Twoje dane mogą być przetwarzane w następujących celach i w zależności od charakteru naszej relacji lub usług, z których będziesz korzystać, korzystasz lub skorzystałeś:

  • realizacja i zarządzanie kontaktami z firmą, z którą jesteś powiązany/a;
  • wykonanie umowy lub działania podjęte przed zawarciem umowy, jeżeli np. korzystasz lub zamierzasz skorzystać z naszych usług rozwojowych, np. przyjęcie zapisu na szkolenie organizowane przez administratora,
  • zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązkami prawnymi np. by spełnić wymogi ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych;
  • zarządzanie naszymi relacjami;
  • komunikacja z Tobą czyli np. udzielenie odpowiedzi na pytania zadawane drogą elektroniczną lub telefoniczną bądź skontaktowanie się w przypadku zmiany terminu czy miejsca szkolenia

 Dane w formularzach kontaktowych:

Jeżeli chcesz nawiązać z nami współpracę, skorzystać z naszych usług lub produktów lub zadać nam pytanie możesz przekazać nam swoje dane osobowe poprzez dostępny na naszej stronie formularz kontaktu.

Nie żądamy wówczas zgody na przetwarzanie Twoich danych, gdyż przetwarzamy je w oparciu o nasze usprawiedliwione interesy, którymi są udzielenie odpowiedzi na zadanie pytanie i zapewnienie Ci pozytywnych doświadczeń w kontakcie z nami.

 5. Podstawy prawne przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe:

  • na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO) – w przypadku przekazania nam swojego wizerunku w celu umieszczenia go na stronie internetowej (dotyczy współpracujących Trenerów) lub informacji zawartych z CV lub biogramie trenerskim
  • w celu wykonania umowy, którą z nami zawarłeś a także w trakcie działań zmierzających do zawarcia tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku zapisania się na szkolenie i inne usługi rozwojowe,  korzystania z usług doradczych, zapisania się na organizowane przez nas wydarzenia itp. czy nawiązania współpracy jako Trener.
  • w celu realizacji wymagań przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO), no. ustawy o rachunkowości lub prawa podatkowego. 
  • Na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu, jaki mamy w tym aby odpowiadać na Twoje pytania czy kontaktować się z Tobą w sprawie organizacji szkoleń (art. 6 ust 1 lit. f.)

6. Sposób zbierania danych osobowych

Większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazałeś/aś nam z własnej woli. W wielu przypadkach Twoje dane zostały nam przekazane przez pracowników firmy, w której pracujesz w celu zrealizowania usługi rozwojowej, na którą Cię delegowano. W takiej sytuacji przekazanie danych reguluje umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych firmy zawarta pomiędzy firmą, w której pracujesz a firmą OPTA. Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne lub będą niezwłocznie usuwane.

7. Gdzie są przetwarzane Twoje dane i kto jest do tego upoważniony?

Twoje dane osobowe przetwarzamy na terytorium Polski. W firmie OPTA tylko grupa upoważnionych pracowników posiada dostęp do Twoich danych.

W realizacji naszych usług korzystamy z podwykonawców.  W rezultacie część Twoich danych może być przekazana innym podmiotom. Jednakże, każdy nasz partner (np. biuro rachunkowe czy firma hostingowa), któremu powierzymy przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie je przetwarzać w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania lub inny instrument prawny. Dochowamy staranności, aby zbieranie, otrzymywanie, używanie, udostępnianie lub inne operacje na Twoich danych osobowych odbywały się zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszą polityką prywatności oraz naszymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami.

8. Zabezpieczenie Twoich danych

OPTA chroni Twoje dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były zabezpieczone przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi i podatkowymi (np. ustawa o rachunkowości) oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Twoje dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Twoich danych.

9. Twoje prawa

Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich aktualizacji oraz otrzymania ich kopii, jak również do ich usunięcia (jeżeli będą ku temu podstawy prawne), ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora, o ile będzie to technicznie możliwe..

Możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych oraz wycofać wszelkie zgody udzielone nam w zakresie przetwarzania Twoich danych. Zastrzegamy jednak, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem działań, które podjęliśmy przed wycofaniem zgody.

Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: kontakt@dobrytrener.pl . W przypadku gdy uznasz to za konieczne, masz również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ,  którą możesz skierować na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych osobowych w firmie OPTA skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: kontakt@dobrytrener.pl

10. W jaki sposób dbamy o Politykę Prywatności?

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie 25.05.2018 r. Poddajemy politykę ciągłej aktualizacji i poinformujemy Cię o jakichkolwiek zmianach poprzez opublikowanie zaktualizowanej polityki na naszej stronie lub przez przesłanie Ci odpowiedniej wiadomości email, gdy tylko zmiana zostanie opublikowana.


Niepoprawny adres email.
Imię i nazwisko jest obowiązkowe.
Treść wiadomości jest obowiązkowa.
Wiadomość nie została wysłana. Spróbuj ponownie.
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Twoja email został dodany do naszej bazy. Dziękujemy!
Przepraszamy, nie udało się dodać twojego adresu email do naszej bazy