Szkolenia dofinansowane – Baza Usług Rozwojowych

Wydarzenia

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej odsłonie…

Dystrybucja funduszy odbywać się będzie za pośrednictwem tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Będą one funkcjonować prawie we wszystkich województwach, z wyjątkiem województwa mazowieckiego i pomorskiego.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Dofinansowanie w ramach PSF przyznawane będzie wyłącznie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (tzw. odbiorcom wsparcia).

 

Zakres usług dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przez ostatnich kilkanaście lat przedsiębiorcy i ich pracownicy mogli otrzymać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wyłącznie na trzy rodzaje usług: szkolenia, studia i doradztwo.

W nowym systemie liczbę tę zwiększono do ośmiu, nazywanych usługami rozwojowymi.
Usługi rozwojowe składają się z 2 głównych kategorii: usług szkoleniowych oraz doradczych.

Przez usługę szkoleniową należy rozumieć usługę mającą na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych usługobiorcy, w tym przygotowującą do uzyskania kwalifikacji lub pozwalające na jego rozwój. Do tego typu usług należą:

  • szkolenia,
  • studia podyplomowe,
  • e-learning,
  • egzaminy,
  • usługi o charakterze zawodowym.

Przez usługę doradczą należy rozumieć usługę mającą na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych usługobiorcy lub które pozwalają na jego rozwój.

Do tego typu usług zalicza się:

  • doradztwo,
  • coaching,
  • mentoring.

Gdzie? Ile i kiedy… czyli Regionalne Programy Operacyjne

Najszybciej dofinansowane usługi rozwojowe będą dostępne w województwach: dolnośląskim, lubelskim, podkarpackim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz wielkopolskim.

 

<< Pełne zestawienie wg województw do pobrania >>

Jak skorzystać z dofnansowania?

Finansowanie usług rozwojowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbywać się będzie za pośrednictwem Podmiotowych Systemów Finansowania. Za ich realizację odpowiedzialne będą Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi (IZ RPO). Zarządzanie finansowaniem usług rozwojowych na poziomie regionalnym oznacza, że sposoby dystrybucji tych środków mogą się różnić na poziomie poszczególnych województw.

W zależności od rozwiązań przyjętych w danym województwie mogą one zostać oparte na systemie bonów lub refundacji kosztów usługi rozwojowej.

Niezależnie jednak od przyjętego modelu, finansowaniem usług rozwojowych zajmować się będą wskazani przez IZ RPO operatorzy. Operatorem może być m.in. Wojewódzki Urząd Pracy, firma prywatna, instytucja otoczenia biznesu (np. ośrodek rozwojowy, klaster), organizacja pozarządowa. To właśnie operator odpowiedzialny jest za przyznanie dofinansowania przedsiębiorcom, a potem za jego rozliczenie.

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach Podmiotowych Systemów Finansowania, będą mieli obowiązek wyboru usług rozwojowych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Gdzie szukać informacji dotyczących finansowania usług w regionie?
Punkty informacyjne: kliknij

Ciąg dalszy nastąpi…

PS. OPTA A. Maziarz-Lipka i L. Wieliczko Sp.J. jest podmiotem mogącym świadczyć dofinansowane usługi rozwojowe


Niepoprawny adres email.
Imię i nazwisko jest obowiązkowe.
Treść wiadomości jest obowiązkowa.
Wiadomość nie została wysłana. Spróbuj ponownie.
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Twoja email został dodany do naszej bazy. Dziękujemy!
Przepraszamy, nie udało się dodać twojego adresu email do naszej bazy