Szkolenia dla firm


Doświadczony menadżer

Awans na stanowisko menadżerskie lub nowa praca związana z koordynacją pracy zespołu to nie tylko powód do zadowolenia, ale również konieczność dobrego przygotowania się do nowej roli.

Oferowane przez nas szkolenia menadżerskie pozwolą zdobyć praktyczne umiejętności związane z komunikacją wewnątrz zespołu, odpowiednim podziałem zadań w grupie i pełnym wykorzystaniem jej potencjału, rozwiązywaniem konfliktów czy motywowaniem współpracowników. Zyskasz pewność siebie, wiedzę na temat właściwego przekazywania informacji oraz umiejętność spokojnego ocenienia każdej sytuacji.

Dla kogo?

dla menedżerów z pewnym doświadczeniem, którzy dostrzegają, że mogą jeszcze lepiej zarządzać swoim zespołem i chcą rozwijać umiejętności własne i zespołu.

Szkolenia dla menedżerów obejmują rozwój różnych umiejętności. W zależności od wcześniej zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań, dopasowujemy szkolenie do konkretnej grupy menadżerów.

 • W moim zespole jest sporo konfliktów. Nie podoba mi się to.
 • Powinniśmy lepiej realizować cele…
 • Moi ludzie nie mają wystarczającej wiedzy…
 • Stresuje mnie udzielanie informacji zwrotnej. I cóż, unikam tego…
 • Robię zadania, które powinni robić moi pracownicy. Ale mam problem by je od nich wyegzekwować…
 • Ludzie w moim zespole nie wykorzystują w pełni swojego potencjału. Powinienem coś zrobić…

Po szkoleniu uczestnicy:

Szkolenia są nastawione na rozwój, po szkoleniach menedżerowie potrafią zdecydowanie lepiej stawiać cele i przekładać je na zadania. Skuteczniej monitorują poziom wykonania zadań, na bieżąco udzielając informacji zwrotnej. Lepiej rozwijają swoich pracowników ucząc i motywując do działania.

Wiedzą

Potrafią

 1. Co ludzi motywuje
 2. Że motywacja nie jest jednorazowym działaniem, ale procesem, który zawiera wiele systematycznych działań
 • Dostrzec co motywuje konkretnego pracownika
 • Motywować przede wszystkim codziennym dzieleniem się odpowiedzialnością, udzielaniem informacji zwrotnej, docenianiem, stawianiem wyzwań
 1. Jak stawiać cele
 2. Jak przekładać cele na zadania
 • Dopasować sposób stawiania celów i zadań do poziomu doświadczenia pracownika
 • Uczyć pracowników,
 • Poszerzać samodzielność i/lub wspierać w realizacji zadania – w zależności od potrzeb konkretnego pracownika
 • Pokazywać sens realizacji celu, jego wpływu na większą całość
 • Pokazywać pracownikowi jego odpowiedzialność za osiągnięcie celu
 • Monitorować poziom wykonania zadania
 • Doceniać we właściwy, motywujący sposób
 1. Jak udzielać informacji zwrotnej
 • Koncentrować się na faktach
 • Koncentrować się na rozwiązaniu
 • Przeanalizować, kiedy udzielać dyrektywnej informacji zwrotnej a kiedy rozwojowej
 • Udzielić informacji zwrotnej nakierowanej na przyszłość, by lepiej realizować zadania w przyszłości

Niepoprawny adres email.
Imię i nazwisko jest obowiązkowe.
Treść wiadomości jest obowiązkowa.
Wiadomość nie została wysłana. Spróbuj ponownie.
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Twoja email został dodany do naszej bazy. Dziękujemy!
Przepraszamy, nie udało się dodać twojego adresu email do naszej bazy