Szkolenia dla firm


Jeden menedżer, wiele ról...

Czy jesteś dobrym menedżerem/menedżerką?

Menedżera mierzymy po efektach. Wynikach pracy zespołu. Czy osiągane są cele? Jaki jest poziom rotacji pracowników? Jaki jest poziom satysfakcji?

Tylko, że te mierniki są jak puls. Mówią nam CO się dzieje, ale nie DLACZEGO tak się dzieje.
Żeby osiągnąć pożądane rezultaty, menedżer musi spełniać się w wielu obszarach.

Nazwaliśmy te obszary ROLAMI MENEDŻERA.

Korzyści dla „młodego” menedżera:

 • Wiedza o rolach, zadaniach menedżera.
 • Opracowanie planu rozwoju własnych umiejętności
 • Wstęp do rozwoju umiejętności menedżerskich
 • Większa szansa na uniknięcie pułapek, związanych z brakiem lub „przerostem” którejś z ról

dla Doświadczonego menedżera:

 • przypomnienie lub… poznanie ról, zadań menedżerskich, o których zapomniał lub nie wiedział. W bezpieczny sposób. Raczej nie wyjdzie na „głupka”
 • autodiagnoza i czas na refleksję – co robię dobrze, nad czym powinienem pracować
 • opracowanie planu rozwoju własnych umiejętności

dla Organizacji:

 • zyskuje bardziej świadomych menedżerów, lepiej rozumiejących jakie ich konkretne działania przekładają się na efekty

…i dlatego zaczynamy od rozgrywki (stacjonarnie lub on-line):


…a następnie rozwijamy umiejętności w każdej z ról ?

Program szkolenia:

Zawartość modułu

Jak? (metodologia)

Jeden menedżer, wiele ról.

 • Różne role jakie pełnię (a przynajmniej powinienem/powinnam pełnić)
 • W jakich rolach mnie za mało?
 • Czy jakiejś roli nie jest za dużo?
 • Karty ról menedżera – praca w grupach
 • Arkusz samoobserwacji – gdzie jest ok? Gdzie za dużo, a gdzie za mało?
 • Praca w parach – Dookreślenie 3 najbardziej priorytetowych umiejętności/cech, które każdy ma zamiar samodzielnie rozwijać. I w jaki sposób chce to zrobić – wyznaczenie sobie samemu zadań.
 • Zastosowanie metody WOOP do ustalania celów
Jak władza (a bycie menedżerem jest rodzajem władzy) zmienia sposób myślenia i podejmowania decyzji

 • Podejmowanie decyzji
 • Analiza ryzyka
 • Nastawienie na ludzi a nastawienie na zadania
 • Czy menedżer otrzymuje informacje zwrotne od pracowników? Niestety za rzadko. I co z tym zrobić?
 • Ćwiczenie, pokazujące w jaki sposób, kiedy zaczynamy myśleć z poziomu osób, posiadających władzę. A bycie menedżerem jest rodzajem władzy.
 • Wspólne wyciągnięcie wniosków.
 • Odniesienie się do ról menedżerskich – jakich ról zabrakło i jakie są konsekwencje braku danej roli.
Odpowiedzialność w zespole – o tym że 1+4=5 nie ze względu na 1 i 4 ale ze względu na znak +

 • W jaki sposób odpowiedzialność zależy od lidera
 • W jaki sposób lider wpływa na odpowiedzialność zespołu
 • W jaki sposób lider odbiera odpowiedzialność, mimo że wcale tego nie chce…
 • Case study (menedżer sam przydziela zadania, menedżer nadmiernie kontroluje
  zadania, menedżer nierównomiernie rozdziela zadania, menedżer nie dotrzymuje obietnicy)
 • Praca na przykładach uczestników
 • Wnioski po ćwiczeniach – co powodowało zwiększenie/zmniejszenie poczucia odpowiedzialności ludzi? Jakie były przemyślenia lidera? Jak się zachowywał w odpowiedzi na reakcje ludzi w zespole?
Moje wartości jako lidera – porozmawiajmy poważnie o wartościach.

 • Wartości, cele i zadania
 • Wartości jako drogowskaz
 • Jak rozmawiać z zespołem o wartościach, by nie brzmiało to… dziwnie
 • Jak przekładać wartości na zachowania – kilerzy wartości i wzmacniacze wartości
 • Praca samodzielna – moje najważniejsze wartości
 • Ćwiczenie w zespole – ustalanie wartości w zespole

Niepoprawny adres email.
Imię i nazwisko jest obowiązkowe.
Treść wiadomości jest obowiązkowa.
Wiadomość nie została wysłana. Spróbuj ponownie.
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Twoja email został dodany do naszej bazy. Dziękujemy!
Przepraszamy, nie udało się dodać twojego adresu email do naszej bazy